Искате да продадете жилището си бързо и лесно? Открийте тайните на безпроблемната продажба


Ако се намирате в ситуацията на по-голяма част от нашите Клиенти – Продавачи ,

най-вероятно Вашето жилище е най-ценният Ви актив. За да го реализирате успешно,

е необходимо да разполагате с отговор на следните ключови въпроси: 

Каква е стойността на жилището Ви?

Как може да стигнете до максимален брой потенциални Купувачи?

  Как да преговаряте по начин, който да Ви осигури най-добрата продажна цена?

       За какво да внимавате при правните аспекти на сделката за продажба?


 

Какво е необходимо да знаете
за една успешна продажба?

1.Цена 

Определянето на стойността на имота Ви понякога не е лесно. Проучванията показват, че правилно оценените имоти се продават по-бързо и по-изгодно, отколкото надценените такива. Но как да определите справедливата цена за имота си? Анализ на текущия пазар на недвижими имоти и цените на продадените във вашия район са добри отправни точки.2. Предлагане​

След като сте определили търсената от Вас цена, следва да предложите имота си за продажба по начин, по който да достигне до максимален брой потенциални Купувачи. Как? Ключов аспект на успешната сделка е да представите имота така, че да се отличи от сходните на пазара. С помощта на професионално фото- и видеозаснемане, и онлайн маркетинг кампании, обявата Ви ще бъде популяризирана с алгоритмите на социалните мрежи.

А 


3. Преговори

Когато започнете да получавате оферти за покупка, следва да сте в готовност за преговори. Запомнете, че преговорният процес по съществото си е разговор между двама души, които се стремят да достигнат до взаимна изгода. Не всичко се изчерпва с цената! Можете да преговаряте и по други параметри на офертата, включително и за цената на движимото имущество в имота. Активността Ви в преговорите ще ускори и сключването на сделката!4. Документация

След като се споразумеете за условията по продажба, следва да обърнете внимание и на още няколко важни аспекта. Документите за собственост, застраховка на имота, справка за платен данък са само част от книжата по продажба. Лесно можете да се изгубите в толкова много документи, а това ще забави сделката. Водете подробен списък на необходимите за сделката книжа.Тези ключови моменти ще Ви помогнат в хода на продажбата на имота Ви, но със специалист на Ваша страна ще имате решаващо предимство.

 продавач наръчник

Търсете в блога