Спад в броя на сделките с имоти отбеляза третото тримесечие на 2022 г


 

Третото тримесечие на 2022 г. се оказа времето, в което купувачите решиха, че им е трудно да преглътнат ценовия шок. И това се показва в цифрите на сделките от този период, сравнено със същия през 2021 г.
Все по-бързо вдигащите се цени на имотите буквално накараха част от купувачите да изпаднат в ступор. Ето защо наблюдаваме задържане и дори спад в броя на сделките. 


За периода юли – септември 2022 г. в България са осъществени 62 459 броя сделки за покупко-продажба на недвижим имот. Това е с 4869 броя сделки или  7,23% по-малко спрямо третото тримесечие на 2021 г.

Разбира се, столицата се отличава с най-голям брой реализирани сделки /7402 бр./ на база на останалите големи градове в страната. Но и с най-голям процентов спад – 15,23%  за третото тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г.

Може да се каже, че е почти двойно по-голяма разлика от следващия град с 4200 покупко-продажби и това е Пловдив.

На трето място е Варна – с 3921 бр. сделки.

Следва Бургас – с 2164 бр. продажби на недвижими имоти. След него се нареждат Русе – с 1461 бр.сделки и Стара Загора – с 1112 бр.

На последно място и единствен с трицифрена бройка се нарежда Велико Търново – с 944 бр. сделки.Най-голям спад за третото тримесечие на 2022 г. спрямо същия период през 2021 г. бележи Стара Загора – с  20,91%. Следван от столицата със спад от 15,23% и Велико Търново – с 14,95% надолу.Market Пазар

Търсете в блога